Continue Reading

Akutna skrb za hipertenziju algoritam

Sadržaj

  Sastanak je okupio eminentne stručnjake iz oblasti kardiologije u BiH koji su razmijenili nova hipertenzija tjumenj saznanja i iskustva.

  Na sastanku su prezentovane nove europske i američke smjernice u liječenju srčane slabosti, te prenesene novine Stručnog kardiološkog skupa »Heart failure « u organizaciji Europskog kardiološkog udruženja, koji se održao u Parizu u aprilu Dijagnostilka i terapijski algoritam je prezentovan auditorijumu sa naglaskom na  primjenu istih u kliničkoj praksi u BiH.

  Akutna skrb za hipertenziju algoritam slabost, zatajenje, popuštanje ili insuficijencija je nesposobnost srca da omogući adekvatnu opskrbu tkiva kisikom i hranjivim materijama. Posljedica je brojnih primarnih i sekundarnih bolesti koje dovode do oštećenja funkcije srca kao pumpe i do smanjene rastegljivosti srca.

  tradicionalni liječenje hipertenzije

  Srčano zatajenje se u prvom redu liječi lijekovima uz provođenje općih mjera i liječenje osnovne bolesti koja je dovela do zatajenja srca arterijska hipertenzija, koronarna bolest, bolesti srčanih zalistaka i dr. Dodatna mogućnost liječenja je ugradnja uređaja sličnih elektrostimulatoru srca koji mogu djelomično poboljšati srčanu funkciju i prekinuti zloćudne poremećaje ritma.

  U krajnjoj fazi bolesti dolazi u obzir transplantacija srca.

  migrena s hipertenzijom

  Naime, tokom Nakon više decenija u terapijskom algoritmu liječenja srčane slabosti se pojavljuje se novi  lijek Entresto koji pripada skupini ARNI. Entresto je pokazao efikasnost u smanjenju stope kardiovaskularne smrtnosti i hospitalizacija kod pacijenata sa sistolnim srčanim zatajenjem u odnosu na već postojeće lijekove koji se koriste u tretmanu ovog oboljenja.

  Inicijalna procjena uključuje detaljan fizikalan pregled digito-rektalni pregled, mjerenje vitalnih znakova, detekcija relevantnih znakova poput boje kože i vidljivih sluznica, ikterusa, pigmentacija, teleangiektazija, stanje svijestite osnovne pretrage EKG, kompletna krvna slika, koagulogram, krvna grupa i Rh faktor, urea, šećer u krvi, elektroliti, bilirubin i transaminaze. Osnovni cilj terapije jest hemodinamička stabililizacija bolesnika. Resuscitacija hemodinamički nestabilnih bolesnika počinje već od prvog dodira s bolesnikom, tj. Osigurava se adekvatan pristup krvotoku uvođenjem intravenskih kanila širokog lumena.

  Nakon akutna skrb za hipertenziju algoritam predavanja o kliničkim podacima za lijek Entresto i ranom uvrštavanju lijeka u svjetske vodiće, prisutni su imali priliku razmijeniti svoja dosadašnja klinička iskustva i istakli prednosti liječenja srčanog zatajenja lijekom Entresto kako bi se smanjio broj ukupnih hospitalizacija i smrtnost.

  Obzirom na veliki broj oboljelih od srčanog zatajenja u BiH, pozitivan iskorak je napravljen i za naše pacijente, te će lijek Entresto biti dostupan u ovoj godini i na području Bosne i Hercegovine.

  lijekovi za hipertenziju koje trebate piće

  Generalni sekretar UKuBiH.