Gude GDS 150 K - 55108 Manual

Jak uvolnit tlak v hlavě

Motor sněhové frézy je vybaven elektrickým startérem na V i ručním startérem. Elektrický startér je vybaven třížílovým kabelem a zástrčkou a navržen k provozu na domácí střídavé síťové napětí V.

Nejste-li si jisti, spojte se s kvalifikovaným jak uvolnit tlak v hlavě. Jestliže ruční startér zamrznul Jestliže ruční startér zamrznul a motorem neotočí, postupujte následujícím způsobem: 1.

  • Verlängerung des Schnittfadens Abb.
  • zaklade photos on Flickr | Flickr

Uchopte držadlo startovací šňůry startéru a pomalu co nejvíce šňůru ze startéru vytahujte. Uvolněte držadlo šňůry a nechte šňůru zajet zpět do startéru. Jestliže motor stále nechce naskočit, opakujte výše uvedené kroky nebo použijte elektrický startér.

Jestliže domácí síť nemá V rozvod se třemi vodiči a zemněním. Může to způsobit vážné zranění osob nebo škodu na sněhové fréze.

Jak na bolest hlavy - jednoduše a účinně

Bezpečnostní zapalovací klíček D Přivázáno k lanku ručního startéru vložte do štěrbiny až zaskočí. Na bezpečném místě si uložte náhradní klíček. Připojte přívodní šňůru k motoru S.

Druhý konec síťové šňůry zastrčte do zemněné zásuvky V se třemi otvory.

LG LB63 Series Owner's Manual

Stiskněte tlačítko startéru U a podržte dokud motor nenaskočí. Před dalším pokusem o start vyčkejte vteřin.

pomoć hipertenzija

Nejprve odpojte síťovou šňůru ze zásuvky a pak od motoru. Nechte motor několik minut zahřát. Motor není schopen vyvinout plný výkon, dokud nedosáhne normální provozní teploty. Stiskněte primer T čtyři 4 krát, jestliže teplota je pod °C 15°Fnebo dva 2 krát, jestliže teplota je mezi °C a 10°C 15°F a 50°F.

Je-li teplota nad 10°C 50°Fnení nasátí paliva nutné.

hipertenzija rizik povijest bolesti

Rychle zatáhněte za držadlo V startovací šňůry. Nenechte ji zajet zpět.

Non tagliare in vicinanza dei liquidi oppure gas infiammabili. Proteggersi alla scossa elettrica! Tenere in distanza sufficiente dalle altre persone! Mantenerne in distanza sufficiente dalla zona di lavoro. Conservare bene gli utensili!

Vaš bacač snijega ima dva pokretača motora: električni pokretač motora za naizmjenični napon V i pokretač motora na struju iz akumulatora. Električni pokretač motora je opremljen s trožilnim napojnim kablom i utikačem i izrađen je tako da upotrebljava mrežni naizmjenični napon V i struju koji se upotrebljavaju u domaćinstvima.

Ako niste sigurni, konzultirajte vašeg mjesnog distributera el. U protivnom možete dobiti teške ozljede i izazvati oštećenje vašeg bacača snijega. Utaknite sigurnosni kontaktni ključ D Vezano za uže za pokretanje u prorez za paljenje i potisnite da se čuje klik. NE okrečite ključ. Rezervni sigurnosni kontaktni ključ držite na sigurnom mjestu.

MFL68702211 Instruction 0d4a4ccc4f0a46bfa902518245ff8fef

Priključite napojni kabel na motor S. Drugi kraj napojnog kabla uključite u uzemljenu tropolnu utičnu dozu sa naizmjeničnim naponom V. Pritisnite gumb pokretača motora U i držite dok se motor ne pokrene. Ako se motor ne pokrene, veza hipertenzije i dijabetesa 5 do 10 sekundi jak uvolnit tlak v hlavě pokušajte ponovo.

Isključite napojni kabel prvo iz utične doze, a zatim iz motora. Počekajte nekoliko minuta da se motor zagrije. Motor ne može razviti punu snagu prije nego što se zagrije do nominalne temperature.

Utaknite sigurnosni kontaktni ključ D Vezano za uže za pokretanje u prorez za paljenje i potisnite da klikne.

SV Produktbrickan är placerad på cyklarnas bakre stabilisator och på ellipticalmaskiner och löpband bredvid eluttaget. FI Kuntopyörissä ja ellipsilaitteissa tuotetarra sijaitsee takapoikkituessa ja juoksumatoissa virransyötön vieressä. Štítek výrobku se nachází na zadním stabilizátoru kol a eliptických trenažérů a vedle elektrického přívodu na běžeckých trenažérech.

Držite rezervni sigurnosni ključ na sigurnom mjestu. Pritisnite ubrizgavanje goriva T 4 4 puta, ako je vanjska temperatura ispod °C 15°Fili dva 2 puta, ako je vanjska temperatura između °C 15°F izolirane sistoličke hipertenzije u starijih osoba 10°C 50°F.

Za temperature veće od 10°C 50°Fubrizgavanje nije potrebno. Ako zalijete motor, sačekajte nekoliko minuta i pokušajte ponovo, ali ovaj put NE ubrizgavajte gorivo.

Do not plug too many electrical devices into a single multiple electrical outlet.

Naglo povucite rukohvat akumulatorskog pokretača motora V. Ne smijete dozvoliti da vam se uže otme i namota se nazad. NE pritišćite gumb za ubrizgavanje goriva T. Stisnite gumb zaganjača U in držite, dokler se motor ne vžge. Če motor ne vžge, počakajte po vsakem poskusu 5 do 10 sekund in poskusite znova. Iztaknite napajalni kabel najprej iz vtikalne doze, potem pa iz motorja.

TRIMER Agillo PDF

Počakajte nekaj minut, da se motor segreje. Motor ne bo delal s polno močjo, dokler ne doseže delovne temperature. Vstavite varnostni kontaktni ključ D Privezan na potezno vrvico za zagon v režo za vžig in potisnite, da se zaskoči.

natalie stepanova hipertenzija

Ključa NE obračajte. Držite dodatni varnostni kontaktni ključ na varnem. Potisnite vbrizgalko pogonskega goriva T štiri 4 krat, če je zunanja temperatura pod °C 15°F ali dva 2 krat, če je zunanja temperatura med °C 15°F in 10°C 50°F.

  1. Nachází se na travertinovém kopci nedaleko od městečka Spišské Podhradie na katastru obce Žehra asi 5 km severozápadně od ní.
  2. MFL Instruction 0d4a4ccc4f0a46bfaff8fef
  3. Клушар поморщился: - Вот .

Jak uvolnit tlak v hlavě je zunanja temperatura nad 10°C 50°Fni jak uvolnit tlak v hlavě vbrizgati pogonskega goriva. Če zalijete motor, počakajte nekaj minut, preden ga poskusite vžgati, NE pritiskajte pa vbrizgalke pogonskega goriva. Hitro povlecite ročaj zaganjača na tok iz baterije V.

Ne dovolite, da bi se vam vrv zaganjača iztrgala in vrnila nazaj. Motor ne bo delal s polno močjo, dokler ne doseže nazivne temperature. Vbrizgalke pogonskega goriva T NE potiskajte. Prije zaustavljanja Pustite motor da se okreće nekoliko minuta, da osuši sva vlaga na motoru.

HLT-6038_25 lgs.qxp - Ryobi

Ako se akumulatorski pokretač motora smrzne Ako se akumulatorski pokretač motora smrzne i ne može okrenuti motor, uradite slijedeće: 1. Čvrsto primite rukohvat akumulatorskog pokretača motora i izvlačite po malo toliko užeta iz pokretača koliko je moguće.

Otpustite rukohvat akumulatorskog pokretača motora i pustite da se uže namota nazad. Ako motor još uvijek ne možete pokrenuti, ponovite opisani postupak ili uporabite električni pokretač motora.

Motor vašega snežnega odmetala je opremljen z električnim zaganjačem voltov izmenične napetosti in tudi z zaganjačem na tok iz baterije. Električni zaganjač je opremljen s trižilnim kablom in vtičem ter je posebej izdelan za izmenično napetost voltov za stanovanjska okolja. Če niste prepričani, vprašajte pooblaščenega krajevnega distributerja.

hipertenzija manifestira kao 1 stupanj

Preden ugasnete motor Pustite motor, da deluje v prostem teku še nekaj minut, da se posuši vsa vlaga na motorju. Če je zaganjač na tok iz baterije zmrznjen Če je zaganjač na tok iz baterije zmrznjen in ne more obrniti motorja, upoštevajte naslednja navodila: 1. Primite ročaj zaganjača in počasi vlecite ven vedno toliko vrvi, kolikor je le mogoče.

Sprostite ročaj zaganjača in pustite naj se vrv navije nazaj proti zaganjaču. Če motor še vedno ne more vžgati, ponovite zgoraj navedeno ali uporabite električni zaganjač. SVARILO: Električnega zaganjača ne uporabljajte, če vaša omrežna napetost ni voltov izmeničnega toka, in če ni tri-faznega ozemljenega sistema.

  • Assurez-vous que la tête de fil s'est arrêté de tourner.
  • Manual Gude GDS K - (page 1 of 69) (English, German, Dutch, French, Italian)

Kontaktnega ključa NE obračajte. Priključite napajalni kabel na motor S. Vtaknite drugi konec napajalnega kabla v tripolno zavarovano vtikalno dozo z izmenično napetostjo voltov. Silnik odśnieżarki wyposażony jest w rozrusznik elektryczny V prądu przemiennego i rozrusznik ręczny. Rozrusznik elektryczny wyposażony jest w trójżyłowy przewód zasilania z wtyczką, przeznaczony do pracy przy napięciu V prądu przemiennego z sieci domowej.

Umożliwić rozgrzanie się silnika przez klika minut. Silnik nie rozwinie pełnej mocy dopóki nie osiągnie normalnej temperatury pracy. NIE wciskać zapłonnika T. W razie wątpliwości skonsultować się z elektrykiem. W celu pomocy w osuszeniu wilgoci znajdującej się na silniku, pozostawić silnik pracujący przez kilka minut. Może to spowodować poważne zranienie lub uszkodzenie odśnieżarki. Włożyć kluczyk zapłonu D Przymocowany do linki rozrusznika do stacyjki do usłyszenia kliknięcia.

NIE obracać kluczyka.

Energetics CT111P Manual

Dodatkowy kluczyk zapłonu trzymać w bezpiecznym miejscu. Podłączyć do silnika S przewód zasilania elektrycznego.

sustav od hipertenzije

Drugi koniec przewodu zasilania włożyć to trójbolcowego gniazdka prądu przemiennego V z uziemieniem. Przyciskać przycisk rozrusznika U do chwili uruchomienia silnika. Pomiędzy kolejnymi próbami rozruchu odczekać 5 do 10 sekund. Najpierw wyłączyć przewód z gniazdka, a następnie odłączyć od silnika.

Jeżeli dalej nie można uruchomić silnika, powtórzyć kroki powyżej lub zastosować rozrusznik elektryczny. SK Umożliwić rozgrzanie się silnika przez klika minut. Chwycić uchwyt rozrusznika ręcznego i powoli wyciągnąć tak wiele linki rozrusznika jak to możliwe.

Gude GDS 150 K - 55108 Manual

Puścić uchwyt rozrusznika i pozwolić zwinąć się lince rozrusznika. Jeżeli temperatura jest powyżej 10°C 50°Fużywanie zapłonnika nie jest konieczne. W przypadku zalania silnika, odczekać kilka minut przed podjęciem kolejne próby uruchomienia i NIE wciskać zapłonnika.

Szybko wyciągnąć uchwyt rozrusznika ręcznego V. Nie dopuścić do tego, aby uchwyt rozruchowy uderzał, przy powrocie, o silnik. Motor vašej snehovej frézy je vybavený V elektrickým štartérom aj ručným štartérom.

kontraindikacije za hipertenziju klase

Elektrický štartér má trojžilový prívodný kábel so zástrčkou a je stavaný pre domáce sieťové napätie.