Indapamid hipertenzije,

Praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije. Tlakomjeri i kardiovaskularne bolesti

praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije

Izoliranu sistoličku hipertenziju u mladih odraslih osoba treba liječiti Povišeni tlak nije jednoznačna bolest on zahvaća sve životne dobi i oba spola.

Unutar pojma povišenog tlaka razlikujemo različite tipove povišenog tlaka.

praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije

U ovom tekstu naglasak će biti na izoliranoj sistoličkoj hipertenziji u mladih odraslih osoba. Pojam izolirane sistoličke hipertenzije definiran je porastom sistoličkog gornjeg tlaka iznad mmHg dok je donji tlak manji ili jednak 90 mmHg, dakle normalan. Ova podvrsta arterijske hipertenzije vezana je najčešće uz stariju dobnu skupinu i u njoj se najćešće pojavljuje.

praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije

Prema smjernicama Europskog kardiološkog praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije u toj dobnoj skupini izolirana sistolička hipertenzija praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije se liječiti lijekovima kada je sistolički tlak veći ili jednak mmHg, a cilj liječenja je sistolički tlak između i mmHg.

Pojava izolirane sistoličke hipertenzije u mladih odraslih osoba još uvijek je potcijenjena, iako u današnje vrijeme sve više dominiraju nezdrave navike osobito u pogledu prehrane što dovodi ginseng i visoki tlak pojave pretilosti u djetinjstvu i pubertetu, a nastavlja se u odraslu dob što predstavlja rizik za nastanak sistoličke hipertenzije u mladih.

  1. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  2. Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  3. Hipertenzije ili ne

Smjernice Europskog kardiološkog društva za pojavu izolirane sistoličke hipertenzije u mladih odraslih osoba preporučuju samo promjenu načina života regulacija tjelesne težine, svakodnevna fizička aktivnost, ograničenje soli u prehraniali ne i medikamentozno liječenje jer prilikom izrade smjernica nije bilo dovoljno dokaza o povezanosti izolirane sistoličke hipertenzije u mladih odraslih osoba s kasnijim nastankom tkz prave sistoličko-dijastoličke arterijske hipertenzije.

Prema najnovijim podacima koje je objavila skupina istraživača iz Chicaga USA u velikoj studiji u kojoj je između i uključeno gotovo mušakaraca i žena prosječne dobi 34 godine te kasnije praćeno kroz život.

praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije

Praćenje tih ispitanika u narednim godinama pokazalo je da oni češće oboljevaju od svih oblika srčanožilnih bolesti i da češće umiru od posljedica srčanožilnih bolesti. Navedeno istraživanje stavlja novi pogled na ovu podvrstu arterijske hipertenzije, ono je prije svega poruka liječnicima koji liječe bolesnike s povišenim tlakom da kod pojave izolirane sistoličke hipertenzije u mladih odraslih osoba uporno tragaju za ostalim čimbenicima rizika, da djeluju na prosvjećivanje o potrebi promjene načina života osobito glede prehrane, tjelesne težine i fizičke aktivnosti, ali i sna.

Hipertenzija – tihi ubojica

Mladi ljudi sve više provode noći za računalom, tabletom ili smartphone-om na internetu, a što dovodi do znatnog hormonskog disbalansa i izostanka oporavka organizma tijekom noći. Važno je naglasiti da se liječnici kod neuspjeha provođenja promjene životnih navika ne ustežu lijekovima normalizirati tlak kod mladih osoba.

praćenje učinkovitosti tretmana hipertenzije

Uvijek se postavlja pitanje trebam li uzimati tablete cijeli život, a imam samo 30 godina. Pravo je pitanje imam li pravo na normalan i zdrav život i na uredne vrijednosti arterijskog tlaka i naravno hoću li to pravo iskoristiti i živjeti na korist svome zdravlju.

Zato služe i tablete koje ponekad moramo uzimati. I lijekove i način života treba gledati kao na ulaganje u vlastito zdravlje u budućnosti kada više ne budemo tako mladi.