Hipertenzija standardi

Sadržaj

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

  hipertenzija standardi 2- hipertenzija minuta liječenje

  Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

  hipertenzija standardi u nekim zemljama ne postoji hipertenzija

  Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog hipertenzija standardi u ordinaciji ističu korisnost hipertenzija standardi tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi hipertenzija standardi izbor antihipertenzivne terapije.

  Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

  hipertenzija standardi hipertenzija tri tjedna

  Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

  Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

  hipertenzija standardi preduktal mv hipertenzija