MSD priručnik dijagnostike i terapije: Zatajivanje srca

Hipertenziju, hipertrofija lijevog ventrikula. Liječenje i prognoza dijastoličkog zatajivanja srca

Sadržaj

  hipertenziju, hipertrofija lijevog ventrikula

  ACE inhibitori djeluju tako da pomažu širenje krvnih žila, čime olakšavaju srcu da kroz njih pumpa krv. Lijek Kapropril Krka se upotrebljava za liječenje visokog krvnog pritiska i nekih stanja srca. Ako visoki krvni pritisak nije pod kontrolom, tada može povećati rizik za srčanu bolest ili moždani udar.

  hipertenziju, hipertrofija lijevog ventrikula

  Kaptopril Krka djeluje tako da snizuje krvni pritisak, čime se smanjuje rizik. Kaptopril Krka se također može primijeniti u liječenju bolesti bubrega kod bolesnika sa šećernom bolesti LORISTA filmom obložene tablete losartan Lorista se koristi za liječenje hipertrofija lijevog ventrikula hipertenzije, bolesti bubrega u bolesnika s hipertenzijom i šećernom bolesti tipa 2, za liječenje kroničnog zatajenja srca, za smanjenje rizika od moždanog udara kod hipertenzivnih bolesnika s hipertrofijom lijevog hipertenziju.

  hipertenziju, hipertrofija lijevog ventrikula

  Lorista je namijenjena liječenju zatajenja srca. Sljedeća stranica Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog. Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Hipertrofija lijevog ventrikula primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar.

  hipertenziju, hipertrofija lijevog ventrikula

  Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. Prijava neželjenih dejstava.

  hipertenziju, hipertrofija lijevog ventrikula