Produktové špecifikácie

Diastolického krevního tlaku

Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte návod k obsluze, zejména pak bezpečnostní diastolického krevního tlaku, a uschovejte si ho pro pozdější použití.

čaj visok krvni tlak

Pokud zařízení předáváte jiné diastolického krevního tlaku, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k obsluze. Nevystavujte zařízení extrémním tep- lotám, vlhkosti nebo slunečnímu záření.

što hipertenzija tserakson

Zařízení nevystavujte dešti. Dodržujte uvedené pokyny pro čištění.

akupunktura u liječenju hipertenzije

Musí být nainstalován a používán v souladu s informacemi o elektro- magnetické kompatibilitě. Manžeta je vhodná pro zápěstí o obvodu 13,5—21,5 cm. Přesnost tohoto monitoru krevního tlaku byla pečlivě testována a zařízení se vyznačuje dlouhou životností.

akupresure hipertenzije

Obecně je doporučeno nechat zařízení zkontrolovat a nakalibrovat kaž- dé dva roky, aby byla zaručena jeho funkčnost a přesnost. Poraďte se prosím s autorizova- ným distributorem. Použití v souladu s určením Tento náramkový monitor krevního tlaku je určen pro měření krevního tlaku systolického a diastolického a tepové frekvence v oblasti zápěstí oscilometrickou metodou.

BIO17 SQ Krevní tlak

Zařízení je určeno výhradně pro použití u dospělých osob — není vhodné pro použití u jiných osob, jako jsou například novorozenci. Zařízení je zakázáno používat u pacientů s krvácením nebo ranami v oblasti zápěstí pažeaby bylo zabráněno výtoku krve z rány při stlačení.

štetno ako se hipertenzija

Obvod manžety je omezen na 13,5—21,5 cm. Indikační tabulka krevního tlaku Nejprve se přesvědčte, že je zařízení kompletní a že nevykazuje známky poškození. V případě pochybností zařízení nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko.

crvenilo u licu pritisak