Bernoullijeva jednadžba

Razlika tlakova

Raspravite s njima o tome kako raspršivači rade.

razlika tlakova magnezij tablete za liječenje hipertenzije

Neka učenici pri tome primjene znanje o Bernoullijevu zakonu i zakonu protoka. Možemo li te zakone primijeniti i kako bismo razlika tlakova brzinu protjecanja fluida u cijevi? Donesite pred njih Venturijevu cijev i razgovarajte o načelu na kojem radi.

Na krilima razlike tlakova

Pri tome će vam pomoći simulacija. Pitajte učenike: Kako izmjeriti brzinu protjecanja fluida u Venturijevoj cijevi?

Podijelite ih u skupine i tražite da osmisle postupak kako Venturijevom cijevi koju imate, a primjenjujući zakone o protjecanju tekućine, odrediti brzinu protjecanja tekućine te neka navedu što razlika tlakova je od pribora još potrebno.

razlika tlakova ne pozli s hipertenzijom

Napomena: Potrebno je odrediti gustoću fluida, statički tlak u širem i užem dijelu cijevi te površine obaju presjeka cijevi, a zatim primijeniti jednadžbu kontinuiteta i Bernoullijevu jednadžbu da se izračunaju brzine.

Nakon toga raspravite s njima o prijedlozima te provedite mjerenje. Neka se pri radu koriste tabličnim programom Microsoft Excel.

razlika tlakova koje namirnice snizavaju krvni tlak

Potaknite učenike da u raspravi visok samo dijastolni pritisak otvoreni za tuđa mišljenja i prijedloge.

Objasnite im i da je planiranje pokusa često timski rad u kojem sudjeluje mnogo ljudi, a rezultat je plod zajedničkog napora.

Navigacijski izbornik

Postupci potpore Interaktivnu simulaciju učenicima sa specifičnim teškoćama učenja dodatno objasnite i provjerite razumijevanje svih elemenata u simulaciji. Pri rješavanju zadataka učenicima sa specifičnim teškoćama učenja, učenicima s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti omogućite uporabu podsjetnika s formulama uz vizualnu podršku kad god je to moguće.

razlika tlakova tlak sistolički dijastolički

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike uključiti u aktivnost mjerenja brzine protjecanja fluida u cijevi i aktivnost rasprave. Za učenike koji žele znati više Učenike koji žele znati više uputite na poveznicu.

razlika tlakova lijekovi za cerebralnu vaskularnu hipertenziju

Prikazan je Magnusov učinak s košarkaškom loptom. Neka pregledaju materijal, a zatim raspravite o tome zbog čega tijela koja se gibaju kroz fluid npr.

Prehrana po bolestima

Raspravite o tome kako se pri gibanju lopte kroz zrak giba zrak u odnosu na loptu te zašto se javlja sila koja promijeni smjer gibanja lopte. Potaknite ih da razmisle u kojim se sve situacijama taj učinak javlja.

  • Nadređeno poglavlje: Održavanje Održavanje tlaka u gumama Neka gume uvijek budu napuhane na vrijednosti tlaka navedene na naljepnici s podacima o gumama i opterećenju, čak i ako se to razlikuje od tlaka otisnutog na samoj gumi.
  • Krvni tlak - PLIVAzdravlje

Neka u Razlika tlakova nacrtaju loptu ili neko drugo tijelo po želji koje se giba kroz fluid i rotira te označe gibanje fluida oko tijela i vektorski prikažu sile koje djeluju na njega. Skupini učenika koji žele znati više dajte Pitoteovu cijev, manometar s alkoholom, 2 gumene cijevi za spoj cijevi s manometrom, spojke, hvataljke i dva stalka te zatražite da uz pomoć tog pribora osmisle pokus kojim bi odredili brzinu strujanja zraka iz sušila za kosu.

Osim toga potrebno im je dati podatke o gustoći alkohola i zraka.

razlika tlakova visok pritisak ujutru

Napomena: Jedan krak manometra potrebno je spojiti tako da mjeri razlika tlakova tlak na stijenki cijevi, a drugi da mjeri ukupni tlak u struji zraka. Primjenjujući Bernoullijev zakon, dobit će da je dinamički tlak zraka u cijevi razlika tlakova razlici tlakova u kracima manometra razlika tlakova može se izraziti kao gh, gdje je gustoća alkohola, a h razlika visina alkohola u kracima manometra.

Iz navedene jednakosti treba izraziti i izračunati brzinu strujanja zraka.

Cold War II—Just How Dangerous Is China?

Neka rade razlika tlakova Microsoft Excelu. Nastavna aktivnost za predmet X Prskalice za bolji pogled.