Psihosomatske bolesti

Hipertenzija psihosomatske bourbeau

Sadržaj

  U diferencijalnoj dijagnozi vrlo je važno razlikovati pleuralnu bol od atipičnih prezentacija ozbiljnih oboljenja kao što su infarkt miokarda, disekcija aorte, ruptura jednjaka, pankreatitis.

  hipertenzija psihosomatske bourbeau

  Sumarni diferencijalno dijagnostički pristup prikazan je na tabeli 1. Dijagnoza pleuralnog bola Početna dijagnostika obuhvata RTG toraksa, EKG, gasne analize krvi, upalne markere, Deep-dimer, te CT toraksa i serumska antitijela pomoću kojih hipertenzija psihosomatske bourbeau uz detaljnu anamnezu i fizikalni pregled može dijagnosticirati ili isključiti većina od navedenih uzroka. Tabela 1.

  hipertenzija psihosomatske bourbeau

  Diferencijalno dijagnostički pristup boli u grudima. Dijagnoza Vrsta bola Karakteristike bola EKG Rtg pluća Preporuka Angina pectoris Substernalni Brzo nastupajući, ST depresija, rijetko Uredan Prestaje nakon NGL vezan za napor, elevacija lingvaleta prolazan Infarkt miokarda Substernalni, Hemoroidi liječenje hipertenzije, vrlo ST elevacija, rjeđe Uredan, ili znakovi Prestaje na opijate, razdirući jak depresija popuštanja srca pozitivan troponin, moguća hipotenzija Plućna embolija Pleuralni Nagli početak, Nespecifičan, Normalan, ili Analizirarati riziko najčešće s moguće opacifikacija s faktore za vensku dispneom hipertenzija psihosomatske bourbeau DV manjom pl.

  J Am Coll Cardiol hipertenzija psihosomatske bourbeau, Circulation —, Christensen J: Origin of sensation in the esophagus.

  hipertenzija psihosomatske bourbeau

  Am J Physiol G—G, Richter JE: Gastroesophageal reflux as a cause of chest pain. Med Clin North Am —, Pasricha PJ: Noncardiac chest pain: From nutcrackers to nociceptors.

  Gastroenterology —, Neurology —, Manje količine iskašljane krvi ne predstavljaju direktno značajan problem za pacijentovo zdravlje, ali mogu ukazivati na prisustvo ozbiljnog oboljenja pluća, dok veće količine iskašljane krvi potencijalno mogu ugroziti život pacijenta. Muguće je punjenje alveola sa hemoragičnim sadržajem te nastanak respiratorne insuficijencije.

  hipertenzija psihosomatske bourbeau

  Još veći problem može nastati ukoloko koagulirana krvi obturira trajeju ili velike bronha, uz sasvim mogući nastanak sufokacije. Masivna hemoptoa je urgentno stanje.

  hipertenzija psihosomatske bourbeau

  Pristup manjim hemoptizijama i većim krvarenjima u samom početku nije isti, ali je dijagnostiku potrebno provesti do kraja. Manje količine sukrvičavog sadržaja moguće su prilikom egzacerbacije; o Aktivna tubekuloza Hemoptize se javljaju i kod kavernozne i kod ne- kavernozne forme tuberkuloze ; o Pneumonija vrlo često pneumokokna pneumonija ; o Vaskulitisi alveolarni hemoragijski sindromi: npr: Wegenerova granulomatoza, SLE, Goodpasture sindrom .

  • Tablica psihosomatskih bolesti Louise Hay - Hrana
  • Kako se riješiti bolesti?
  • Psihosomatske bolesti
  • Što juha kuhati za hipertenziju za jesti U nekim slučajevima hipertenzija nastaje kao posljedica oboljenja drugih organa osoba, gdje su često i panični napadi jedan od simptoma.