DIUVER 10 mg tableta

Diuver hipertenzija

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

diuver hipertenzija koji može povrijediti kad hipertenzija

Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Diuver.

diuver hipertenzija karanfilic i krvni pritisak

Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan Vama.

diuver hipertenzija kako skinuti krvni pritisak prirodnim putem

Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši.

Djelatna tvar Diuver tableta je torasemid. Jedna Diuver 5 mg tableta sadrži 5 mg torasemida. Jedna Diuver 10 mg tableta sadrži 10 mg torasemida.

Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Sadržaj ove upute: 1. Šta su Diuver tablete i za šta se koriste?

diuver hipertenzija najbolji lijek za popis hipertenzije

Prije nego počnete uzimati Diuver tablete 3. Kako uzimati Diuver hipertenzija tablete?

Plućna hipertenzija

Moguće neželjene reakcije 5. Kako čuvati Diuver tablete?

Diuver tablete

Ovi lijekovi uključuju hlorpropamid, glibenklamid, diuver hipertenzija i tolbutamid. Ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas ili ukoliko niste sigurni, prije nego što počnete primjenjivati lijek DIUVER, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Primjena drugih lijekova s lijekom DIUVER Obavijestite svog ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. Ne primjenjujte lijek DIUVER ako već uzimate neki od antibiotika iz grupe aminoglikozida ili cefalosporina za liječenje infekcijakao diuver hipertenzija su: streptomicin, gentamicin, cefaleksin i ceftriakson.

Ako se ovo odnosi na Vas pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet.

diuver hipertenzija hipertenzija piramida