Vodic Za Dijagnostikovanje i Lecenje Arterijske Hipertenzije

Hipertenzija u sjevernoj

Much more than documents.

Shodno definiciji, granične vrijednosti arterijskog tlaka se kod visokorizičnih pacijenata hipertenzija u sjevernoj smatraju hipertenzijom, i kao takve tretiraju, dok se kod niskorizičnih pacijenata iste vrijednosti arterijskog tlaka smatraju hipertenzija u sjevernoj granicom normalnih vrijednosti.

Pri tome se u visokorizične pacijente ubrajaju pacijenti sa dodatnim riziko-faktorima za razvoj kardiovaskularnih bolesti dijabetes, hiperlipidemija, pretilost, pušenje itd. Evropske smjernice, prilikom postavljanja dijagnoze hipertenzije, kao i prilikom donošenja odluke o uključivanju farmakoterapije, pridaju veliki značaj globalnom kardiovaskularnom riziku.

Prema Evropskim smernicama postoji nizak, srednji i visoki ukupni kardiovaskularni rizik i shodno tome različite vrijednosti pritiska pri kojima se započinje sa terapijom.

hipertenzija u sjevernoj

Ako se pogleda nova podjela i definicija hipertenzije prema američkim JNC 7, koja je objavljena u maju I10 - Hipertenzivne bolesti 5 Tabela 2. Razlog tome treba tražiti u lošem patient-compliance- u, lošoj saradnji pacijenta u terapiji. To znači da je prevalencija hipertenzije u Evropi znatno veća nego u Sjevernoj Americi.

hipertenzija u sjevernoj

Hipertenzija hipertenzija u sjevernoj sve izraženiji svjetski problem stoga što se dužina života povećava, kao i dodatni faktori kao što su pretilost, fizička neaktivnost i nezdrava ishrana. Značaj arterijske hipertenzije postaje veći, kada se u obzir uzme invalidnost koja nastaje kao posljedica bolesti koji su direktna ili indirektna posljedica arterijske hipertenzije - moždanih udara i koronarne ishemije. Arterijska hipertenzija uzrokuje Podaci SZO iz Hipertenzija postaje sve izraženiji svjetski problem stoga što se dužina života povećava, uz to što sve prisutniji i dodatni faktori kao što su pretilost, fizička neaktivnost i nezdrava ishrana.

hipertenzija u sjevernoj

Stopa oboljevanja u Stopa oboljevanja od hipertenzije u FBiH u Podaci iz rutinske zdravstvene statistike u FBiH govore da je broj dijagnosticiranih slučajeva hipertenzije u Podaci o stopi oboljevanja od hipertenzije hipertenzija u sjevernoj nesigurni, prvenstveno zbog nekonzistentnosti zdravstveno-statističkog sistema, ali se za procjenu prevalence hipertenzije u stanovništvu uobičajeno rjeđe koriste podaci iz rutinske zdravstvene statistike. Izvor konzistentnih podataka od ovih oboljenja su populaciona istraživanja.

U prethodnom petogodišnjem periodu u FBiH je provedeno nekoliko izoliranih populacionih studija na različitim uzorcima.

Rezultati jedne od njih koja je bazirana na CINDI metodologiji, ukazuju da su u porastu nezdrave životne navike među stanovništvom, kao hipertenzija u sjevernoj rizici uslijed izloženosti štetnim životnim navikama pušenje, nezdrava ishrana, nedovoljna fizička aktivnost.

Lovorko Marić: Orwell u praksi - 10 dana u Sjevernoj Koreji

Kapaciteti za liječenje hipertenzije su različiti u različitim zemljama, ali je, gledano svijet u cjelini, većina otkrivenih hipertoničara neadekvatno kontrolirana.

Primarni cilj liječenja bolesnika s visokim arterijskim pritiskom je postizanje maksimalnog smanjenja ukupnog dugoročnog rizika od kardiovaskularnog obolijevanja i smrtnosti. To zahtijeva liječenje svih ustanovljenih reverzibilnih faktora rizika, uključujući pušenje, dislipidemiju ili šećernu bolest te odgovarajuće liječenje pridruženih kliničkih stanja, kao i liječenje povišenog arterijskog pritiska per se.

hipertenzija u sjevernoj