Obiteljska medicina, školska medicina i medicinska sociologija

Kod icd hipertenzija ocjena 2.

avionom u hipertenzije

Format: 17 x 24 cm Uvez: tvrdi ISBN: Tema tranzicije zdravstvene skrbi izuzetno je značajna u suvremenom svijetu u kojem razvojem znanosti i implementacijom otkrića u praksu rastu mogućnosti ne samo preživljavanja već i odrastanja i doživljavanja odrasle dobi znatnog broja djece s kroničnim bolestma koja su donedavno imala vrlo oskudnu prognozu.

Djelo je izvorno, jedinstveno u Hrvatskoj i svijetu po svom konceptu, sadržaju i načinu prezentacije. Značajno pridonosi znanosti kritičnom analizom razlika između jednokratnog čina transfera i planiranog procesa tranzicije zdravstvene skrbi, multidisciplinarnim sagledavanjem specifičnih potreba zdravog i bolesnog pojedinca, kritičnom analizom recentne literature, uputama za primjenom znanstvenih postignuća u svakodnevnu praksu.

Nabrojiti temeljne oblike zdravstvene skrbi u obiteljskoj medicini 3. Objasniti metodu timskog rada te suradnju različitih zdravstvenih djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite te suradnju na drugim razinama zdravstvene zaštite 4. Objasniti značaj preventivnih postupaka te opisati sadržaj i metode rada na različitim razinam preventivnih postupaka u obiteljskoj medicini 5.

Knjiga obuhvaća viđenja specijalista pedijatara, specijalista različitih supspecijalnosti te suradnih struka koji sudjeluju u liječenju i brizi za bolesnika s kroničnim ili rijetkim bolestima i njihov zajednički pokušaj u organiziranju timskog, postupnog i bezbolnog prijelaza bolesnika iz pedijatrijske u adultnu skrb.

Veoma je važno da  se tranzicija zdravstvene skrbi provodi postupno npr.

Tranzicija zdravstvene skrbi je itekako važan javnozdravstveni problem. Nekad ta grupacija bolesnika nije postojala jer djeca s teškim prirođenim srčanim kod icd hipertenzija ocjena 2, ona s kromosomopatijama, metaboličkim i imunološkim bolestima nisu preživljavala ranu dječju dob.

krioterapija hipertenzija

Napretkom da li grupu s hipertenzijom prvog stupnja, kardijalne i neurokirurgije, te napretkom sofisticirane dijagnostike i ciljane terapije životni vijek djece s teškim kroničnim bolestima se produžio do u odraslu dob.

Radi osiguranja kontinuiteta zdravstvene skrbi i premošćivanja dostupnosti specijalističko-konzilijarne zaštite u odrasloj dobi pojavila se potreba za jasno strukturiranim i organiziranim prijelazom skrbi iz pedijatrijske u adultnu.

Liječnici adultne medicine se susreću s pacijentima kojih ranije nisu imali. Za njihovo zbrinjavanje nemaju ni potrebna ni dostatna znanja, niti iskustva.

cordyceps i hipertenzija

Zdravstveni sustav nije pravovremeno pripremljen za preuzimanje cjelokupne skrbi o osobito osjetljivoj skupini mladih bolesnika. Roditelji su uvijek bili tu kao psihološka i socijalna podrška.

popis tablete za hipertenziju

Pedijatrijska zdravstvena zaštita primarna i sekundarna organizirana je uglavnom kao holistička; u središtu zbivanja je mladi bolesnik sa svim svojim problemima i o njima uglavnom brine jedan liječnik uz multidisciplinarni pristup koji je često ovakvim bolesnicima potreban.

Ulazeći u svijet odraslih, puno toga se mijenja; adultna medicina je okrenuta rješavanju jednog medicinskog problema, odrasli nemaju jednog liječnika u sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti; u istoj ne postoji kontinuitet pri praćenju bolesnika, vrlo često kontrolu bolesti kod jednog bolesnika provodi više liječnika jedne specijalnosti ovisno tko je na rasporedu za ambulantu toga dana.

kako skinuti visoki krvni pritisak

Bolesnik ja sam, od njega se očekuje da sam preuzme kontrolu i odgovornost za svoju bolest. Teški i višestruki problemi koji tište mlade bolesnike s kroničnim bolestima čine ih osobito vulnerabilnima, često manje samopouzdanima od vršnjaka.

Navigacijski izbornik

Tranzicija zdravstvene skrbi osobito je osjetljivo razdoblje u njihovu životu, često i izvorište različitih problema  - bivaju podijeljeni u osjećajima, često poričući svoju bolest, često regrediraju u ponašanju, anksiozni su i depresivni. Tranzicija može dovesti do usporenja fizioloških procesa, lošije kontrole bolesti, slabijeg zdravstvenog nadzora, češćih hospitalizacija te do povećane učestalosti komplikacija.

Adolescenti s kronićim bolestima su u većem riziku od nastanka psihičkih poremećaja. Sve je usmjereno jačanju svijesti da su roditeljstvo i dijete u središtu zanimanja zdravstvenog sustava.

Knjiga na dar

Tranzicijske ambulante trebaju pomoći mladim roditeljima djeci s različitim vrstama encefalopatija, s prirođenim metaboličkim bolestima, s provedenim neurokirurškim liječenjem, sa šećernom bolešću tipa 1, reumatskim bolestima, s pormećajima u jedenju i sl.

Udžbenik Tranzicijska medicina autorice Irene Bralić i suradnika autentičan je, rijedak i jedinstven pokušaj objedinjavanja najnovijih spoznaja i iskustava vrhunskih stručnjaka o rijetkim i kroničnim bolestima u djece.

On je i težnja za implementacijom znanja i iskustava udruženog zdravstvenog tima u organiziranju jedinstvenog, bezbolnog i učinkovitog modela prelaska bolesnika s gore spomenutim bolestima iz područja skrbi pedijatra u adultnu skrb.

Lijekovi[ uredi VE uredi ] Svaki od ovih lijekova može izazvati lokalne i sustavne sporedne efekte.

U domaćoj znanstvenoj literaturi malo je djela koja na takav sveobuhvatan kod icd hipertenzija ocjena 2 obrađuju zadanu temu. Djelo je namijenjeno studentima medicine, studentima zdravstvenih studija, liječnicima i specijalistima obiteljske i školske medicine, pedijatrima, internistima, ginekolozima, specijalizantima pedijatrije, interne, ginekologije, obiteljske i školske medicne i suradnih struka.

Jadranka Sertić i suradnici.

KAKO LIJEČITI VISOK KRVNI PRITISAK? Prof. dr Mihajlović